POMOC

Vyhľadať pomoc je tá najmúdrejšia vec, čo v ťažkej situácii môžeš urobiť. Tu ti poradíme, kde začať.

KLINICKÝ PSYCHOLÓG

Pokiaľ je vám výrazne zle a máte pocit, že sa vaše správanie a myšlienky výrazne zmenili oproti tomu, ako sa bežne cítite, je najlepšie rovno vyhľadať pomoc klinického psychológa

Klinickí psychológovia sú špecializovaní psychológovia, ktorí sa zaoberajú duševnými ochoreniami. Majú sčasti lekárske vzdelanie, lebo rovnako ako lekári musia mať atestáciu, a rozumejú neurologickej a aj psychologickej stránke psychických ochorení. Klinický psychológ dokáže správne určiť, či na zvládnutie svojho stavu potrebujete lieky, a rovnako aj vie odporučiť dávkovanie (aj keď lieky sami predpísať nemôžu, v kritických situáciách vám ich vedia okamžite často aspoň ambulantne podať). Úzko spolupracujú s psychiatrami, a budú vás vedieť nasmerovať ku konkrétnemu lekárovi, ak to budete potrebovať. Rovnako vám vedia nastaviť taký typ terapie, aký je pre vás potrebný a pokiaľ ju sami nevykonávajú, vedia vás nasmerovať k správnym terapeutom.

Klinického psychológa vo svojom okolí nájdete, keď si jednoducho v Google zadáte "klinická psychologička /vaše mesto/" alebo "klinický psychológ /vaše mesto/". 

Tuto nájdete zoznam klinických psychológov registrovaných v Slovenskej komore klinických psychológov.

Často sa stáva, že ak niekto narazí na zlého odborníka, odradí ho to úplne od toho, aby pomoc hľadal ďalej. To je ale veľká chyba. Psychiatri a psychológovia sú ako kaderníci - niektorí proste strihajú vlasy fakt zle, ale to neznamená, že už sa nikdy nepôjdete dať ostrihať, len pôjdete inde. 

Pokiaľ ste narazili na psychológa alebo psychiatra, ktorý vaše problémy zľahčoval, nepočúval vás, bol necitlivý alebo dokonca na vás reagoval útočne, čím skôr nájdite iného. A o svoju skúsenosť, dobrú aj zlú, sa môžete podeliť tu.

LINKY POMOCI

Ak sa hneď nechcete obrátiť na klinického psychológa, vždy sa môžete obrátiť na Ligu pre duševné zdravie a ich Linky Pomoci, telefonické a internetové. Tieto linky sú dobrým prvým kontaktom a môžu vám pomôcť naplánovať ďalšie kroky. Nájdete ich nižšie.

Pokiaľ by sa radšej hneď s niekým stretli a poradili osobne, môžete sa rovno obrátiť aj na lokálne pedagogicko-psychologické centrum, ktoré by mali byť vo všetkých väčších mestách. Najľahšie sa k nim dostanete, keď si do Google zadáte "pedagogicko-psychologické centrum /vaše mesto/". 

Internetové poradenstvo:
IPCKO je internetová poradna, kde sa môžete porozprávať s trénovanými poradcami. Nenahrádza odbornú prácu psychológov a psychiatrov, ale je výbroným miestom na prvotné zdôverenie sa a naplánovanie ďalších krokov.
http://ipcko.upside.sk/

Telefonické poradenstvo:
Linka Dôvery
Pôsobí pod II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura v Košiciach.
Telefónne číslo: 055/ 622 2323, nonstop

Linka Nádeje
Pomáha pri krízových situáciách a rodinných problémoch, ktoré si vyžadujú väčší priestor. Pôsobí pod I. Psychiatrickou klinikou FN L.Pasteura v Košiciach.
Telefónne číslo: 055/ 644 1155, nonstop

Linka dôvery (všeobecná)
Poradenstvo a pomoc pri naplánovaní ďalšieho postupu. Nie je v prevádzke nonstop, funguje následovne:
Pon: 7. 00 – 15. 30
Ut, St, Št 7. 00 – 15. 00
Piatok 7. 00 – 14. 30
Telefónne číslo: 051 / 7731 000

Comments