ČO SÚ DUŠEVNÉ CHOROBY

Jednoducho zhrnuté, duševné choroby sú ochoreniami nervového systému a mozgu. Aby sme to vedeli lepšie pochopiť, potrebujeme si najprv trochu objasniť, ako funguje náš mozog a nervový systém.

AKO FUNGUJE NÁŠ NERVOVÝ SYSTÉM

Náš nervový systém je ako anténa, ktorá príjma z okolia rozličné signály (napríklad zvuky, vizuálne vnemy, dotyky...), a tie potom pomocou malých molekúl zvaných neurotransmitery vedie do nášho mozgu. Tam sa tieto signály spracúvajú v rozličných 'centrálach', z ktorých sa každá venuje nejakej špecifickej oblasti. Napríklad, keď na nás večer za tmy niekto náhle skríkne, spracuje sa tento vnem v časti mozgu, ktorá sa volá amygdala, a tá následne 'vyrobí' náš pocit pocit preľaknutia.


DUŠEVNÉ CHOROBY A NEUROTRANSMITERY

Takže čo majú spoločné duševné ochorenia a neurotransmitery? 
Pri duševných ochoreniach sú zmenené množstvá neurotransmiterov, ktoré vedú signály z okolia do rozličných centier v našom mozgu. Tieto zmeny potom spôsobujú, že náš mozog začne fungovať inak, ako keď je zdravý. Je to ako keby sa vám pokazil prúd na sviečkách pre vianočný stromček - niektoré sú rozpálené, až ide stromček zhorieť, a ďaľšie ledva svietia. 
Takto majú teda niektoré centrá v mozgu zrazu neurotransmiterov priveľa, a iné primálo. Táto nerovnáha spôsobuje rozličné príznaky duševných ochorení, od nutkavých myšlienok pri obsesívnej poruche, cez silné a sústavné pocity beznádeje pri depresii, až po halucinácie pri psychózach. Čím je nerovnováha väčšia, tým výraznejšie sú príznaky. Preto je pri duševných ochoreniach v pokročilom štádiu často nutné podať lieky, ktoré túto akútnu nerovnováhu pomôžu stabilizovať, aby sa mohlo pokračovať s liečbou. Je to podobné, ako s cukrovkou - ak máte cukrovkový záchvat, je vo vašej krvi príliš veľa cukru a potrebujete inzulín, ktorý ho pomôže znížiť. 

Keď je vaša hladina neurotransmiterov veľmi zmenená, môžete vynaložiť hocaké veľké úsilie, aby sa vám vaše správanie podarilo zmeniť, ale často to vôbec nepôjde. Ak ste nemali skúsenosť s duševným ochorením, môžete si to predstaviť ako stav,keď ste opitý a točí sa vám hlava. Je jedno koľko úsilia vynaložíte, aby sa vám hlava prestala točiť, ona sa prosto bude aj naďalej. Ako presne je zmenená rovnováha neurotransmiterov pri jednotlivých duševných chorobách si povieme v časti 'Viac o...'.  

Pozrite si skvelú TED prednášku na túto tému od prof Thomasa Insela, riaditeľa Amerického národného centra pre duševné zdravie.
CHCETE VEDIEŤ VIAC O NEUROTRANSMITEROCH?

Rozličných typov neurotransmiterov máme viac , a každý má prenáša trocha iné typy informácii. Čo sa týka duševných ochorení, najdôležitejšie sú asi neurotransmitery serotonín, dopamín a noradrenalín.

Prvý si predstavíme serotonín, ktorému sa občas vraví aj hormón šťastia. Jeho funkcia je však oveľa širšia, a okrem regulovania nálady prispieva napríklad k fungovaniu pamäte, udržiavaniu spánkového rytmu, alebo k schopnosti sa sústrediť, plánovať a riešiť problémy. 

Druhý známy neurotransmiter sa volá dopamín. Tento neurotransmiter má na starosti napríklad naše dobré pocity, keď za niečo dostaneme odmenu, a pocity eufórie a rozkoše vo všeobecnosti. Zároveň má na starosti pocity nutkavosti a posadnutosti. Okrem toho nám pomáha napríklad k vykonávaniu jemných pohybov, schopnosti dobre si pamätať, učiť sa, či vedieť plánovať.

Noradrenalín je zase zodpovedný za pocity stresu; zvýšený tep, zrýchlené dýchanie, potenie a pocit napätia. Ovplyňuje našu pozornosť, zrýchľuje naše reakcie, a celé naše telo v dostáva do pozície pripravenej na 'útok alebo útek.'

A malý vtip na záver :)


Comments